•   
  •   
  •   
  •   

بيمه عمر و سرمايه گذاري

موضوع بيمه عمر تامين خطر فوت يا تامين سرمايه در صورت حيات و ادامه هستي شخص بيمه شده يا آميخته اي از اين دو است. بي اعتباريهاي زندگي آدمي چنان است که انسان نمي تواند پيش بيني کند که زندگي اش چگونه خاتمه خواهد يافت ، به همين دليل هر انسان محتاط ، متفکر و دور انديش تمايل دارد امکاناتي را براي افراد وابسته به خود به منظور ايجاد تامين و آرامش خاطر فراهم نمايد. امروزه منظقي ترين ،آسانترين و ارزانترين روش به منظور تامين اين امکانات ، استفاده از خدمات انواع مختلف بيمه هاي عمر مي باشد. بيمه هاي عمر علاوه بر اينکه از بناي اقتصادي در زندگي انسانها حراست مي کند ،نقش مهم و سازنده اي را نيز در پس انداز درآمد روزمره افراد خواهد داشت.

 

ادامه مطلب ...

بيمه عمر ساده زماني

موضوع بيمه عمر تامين خطر فوت يا تامين سرمايه در صورت حيات و ادامه هستي شخص بيمه شده يا آميخته اي از اين دو است. بي اعتباريهاي زندگي آدمي چنان است که انسان نمي تواند پيش بيني کند که زندگي اش چگونه خاتمه خواهد يافت ، به همين دليل هر انسان محتاط ، متفکر و دور انديش تمايل دارد امکاناتي را براي افراد وابسته به خود به منظور ايجاد تامين و آرامش خاطر فراهم نمايد. امروزه منطقي ترين ،آسانترين و ارزانترين روش به منظور تامين اين امکانات ، استفاده از خدمات انواع مختلف بيمه هاي عمر مي باشد. بيمه هاي عمر علاوه بر اينکه از بناي اقتصادي در زندگي انسانها حراست مي کند ،نقش مهم و سازنده اي را نيز در پس انداز درآمد روزمره افراد خواهد داشت.

 

ادامه مطلب ...

بيمه عمر ساده زماني با برگشت حق بيمه

موضوع بيمه عمر تامين خطر فوت يا تامين سرمايه در صورت حيات و ادامه هستي شخص بيمه شده يا آميخته اي از اين دو است.بي اعتباريهاي زندگي آدمي چنان است که انسان نمي تواند پيش بيني کند که زندگي اش چگونه خاتمه خواهد يافت ، به همين دليل هر انسان محتاط ، متفکر و دور انديش تمايل دارد امکاناتي را براي افراد وابسته به خود به منظور ايجاد تامين و آرامش خاطر فراهم نمايد.

 

ادامه مطلب ...

عمر مانده بدهكار

شايد همواره نگران وامهايي باشيد كه براي رفع مشكلات مالي خود دريافت كرده‌ايد زيرا اين وامها براي شما تعهدات طولاني مدتي ايجاد مي‌كنند و نگران اين موضوع هستيد كه در صورت فوت شما اين تعهدات به خانواده منتقل مي‌شود و در نتيجه اين اتفاق ناگوار اعضاي خانواده را در وضعيت بسيار دشواري قرار مي‌دهد. آيا مي‌دانيد شركت بيمه پارسيان براي رفع اين نگراني شما راه‌حل مناسبي دارد.موضوع بيمه عمر تامين خطر فوت يا تامين سرمايه در صورت حيات و ادامه هستي شخص بيمه شده يا آميخته اي از اين دو است.

 

ادامه مطلب ...