•   
  •   
  •   
  •   

تسهيلات و تخفيفات ويژه در نمايشگاه خودرو
غرفه شرکت خدمات بيمه ايران خودرو در هفتمين نمايشگاه بين المللي قطعات ، لوازم و مجموعه هاي خودرو تهران در سالن خليج فارس واقع شده است و تمامي خدمات صدور بيمه نامه و الحاقيه(ثالث و بدنه) به صورت آنلاين و با تخفيفات ويژه در آن انجام خواهد شد.

غرفه شرکت خدمات بيمه ايران خودرو در هفتمين نمايشگاه بين المللي قطعات ، لوازم و مجموعه هاي خودرو تهران در سالن خليج فارس واقع شده است و تمامي خدمات صدور بيمه نامه و الحاقيه(ثالث و بدنه) به صورت آنلاين و با تخفيفات ويژه در آن انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت، هفتمين نمايشگاه بين المللي قطعات ، لوازم و مجموعه هاي خودرو تهران با حضور تعداد زيادي از شرکتهاي معتبر از تاريخ 9 آذر ماه الي 12 آذر ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران بر گزار مي شود.

غرفه شرکت خدمات بيمه ايران خودرو در کنار غرفه شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو در سالن خليج فارس قرار دارد.

ارائه بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري از ديگر فعاليت هاي غرفه شرکت در اين نمايشگاه است.

1391/9/8