•   
  •   
  •   
  •   

تخفيف به شرکت کنندگان کنفرانس باشگاه مشتريان
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو بزرگترين شرکت خدمات بيمه اي سراسر کشور به شرکت کنندگان در نخستين کنفرانس ملي باشگاه مشتريان تخفيف ويژه بيمه بدنه خودرو اهدا کرد.

شرکت خدمات بيمه ايران خودرو بزرگترين شرکت خدمات بيمه اي سراسر کشور به شرکت کنندگان در نخستين کنفرانس ملي باشگاه مشتريان تخفيف ويژه بيمه بدنه خودرو اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات بيمه ايران خودرو، شرکت کنندگان در اين همايش با ارائه کارت شرکت در نخستين همايش باشگاه مشتريان و مدارک خودرو خود مي توانند از تخفيف 36 درصدي بيمه بدنه خودرو استفاده نمايند.

شرکت کنندگان مي توانند جهت صدور بيمه نامه بدنه خودرو و استفاده از اين تخفيف حداکثر تا تاريخ 30 آذر ماه سال جاري به شعب اين شرکت مراجعه کنند و يا با شماره تلفن 83260 جهت استفاده از خدمات غير حضوري تماس حاصل نمايند.

فهرست شعب شرکت خدمات بيمه ايران خودرو در سايت www.ikisco.com قابل دسترسي است.

گفتني است ، باشگاه مشتريان شرکت خدمات بيمه ايران خودرو با خدمات متمايز در ماه هاي آينده راه اندازي خواهد شد.

1391/9/25