•   
  •   
  •   
  •   

ما براي سرمايه گذاري و سهامدار شدن شما برنامه داريم
از اين پس خريداران بيمه عمر و سرمايه گذاري، سهامدار بيمه پارسيان مي شوند.

به گزارش روابط عمومي شرکت؛ از اين پس خريداران بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان ، سهام اين شرکت را دريافت مي نمايند. بر اساس اين گزارش بيمه پارسيان به خريداران بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري که به حد نصاب تعيين شده جهت دريافت سهام بيمه پارسيان برسند اين شرکت اقدام به دريافت کد سهامداري از سازمان بورس براي ايشان نموده و براساس شرايط تعيين شده به اين بيمه گذاران سهام خود را تقديم مي نمايد. اين سهام کاملا آزاد بوده و قابليت هر نوع معامله در بازار بورس را دارا مي باشد و ضمناً بيمه گذاراني هم که به جمع سهامداران بيمه پارسيان مي پيوندند در صورت نگهداري سهام مي توانند از سود سالانه آن بهره مند گردند. در صورتيکه بيمه گذاران قبلا سهامدار بيمه پارسيان باشند اين سهام نيز مي تواند به سهام ايشان اضافه گردد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به اداره درمان حادثه و عمر انفرادي شرکت خدمات بيمه ايران خودرو با شماره تماس 42963508-42963535-42963507 تماس حاصل فرماييد.

1396/8/7