•   
  •   
  •   
  •   

بيمه عمر مانده بدهکار

شما مي‌توانيد با خريد بيمه نامه مانده بدهكار بيمه پارسيان، مطمئن باشيد كه در صورت فوت، خانواده شما براي پرداخت اين تعهدات دچار مشكل نخواهد شد. زيرا پرداخت تعهدات مالي شما به بانكها در اين صورت به عهده بيمه پارسيان خواهد بود.

بيمه عمر مانده بدهكار چيست؟

اين بيمه نامه در راستاي جبران تعهد بازپرداخت وام در بانكها و موسسات مالي تهيه و ارائه شده است. در وامهايي كه به اقساط مستهلك مي‌شوند، اگر بيمه‌شده قبل از پايان مدت وام فوت شود، بديهي است كه پرداخت بقيه اقساط به عهده بازماندگان قرار مي‌گيرد. در بيمه عمر مانده بدهكار، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه در صورت فوت وام گيرنده در هر زمان از دوره بازپرداخت وام ، مابقي تعهدات وام وي را به بانك يا موسسه مالي مورد نظر بپردازد. بيمه عمر مانده بدهکار مانند بيمه عمر ساده زماني به دو صورت انفرادي و گروهي قابل ارائه مي باشد .

 

مزاياي بيمه نامه: 

  - تعهد شركت بيمه براي پرداخت بدهي (وام هاي) باقيمانده بيمه شده در صورت فوت

  - ايجاد احساس آرامش خاطر در خصوص عدم انتقال بدهي هاي فرد وام گيرنده به خانواده وي پس از فوت فرد

  - اطمينان موسسات وام دهنده از دريافت كامل وام هاي پرداختي به افراد، در صورت فوت آنان

 

به عنوان مثال براي بيمه‌گذاري با سنين 30، 40 و 50 سال در صورت خريد بيمه‌نامه‌اي به مدت 5، 10 و 15 ساله براي وامي با مبلغ 10ميليون ريال جدول زير نشان‌دهنده ميزان حق‌بيمه قابل پرداخت قرارداد خواهد بود:

 

     

حق بيمه هاي بيمه عمر مانده بدهكار به ريال

  5 سال

  10 سال

  15 سال

يكجا

يكجا

يكجا

سن بيمه‌شده

  30

71,274

96,016

125,478

  40

104,161

153,990

216,473

  50

204,083

321,120

463,293

           

 

 

 

 

بازگشت به صفحه قبل