•   
  •   
  •   
  •   

بيمه عمر و سرمايه گذاري:
 موضوع بيمه عمر تامين خطر فوت يا تامين سرمايه در صورت حيات و ادامه هستي شخص بيمه شده يا آميخته اي از اين دو است.
بي اعتباريهاي زندگي آدمي چنان است که انسان نمي تواند پيش بيني کند که زندگي اش چگونه خاتمه خواهد يافت ، به همين دليل هر انسان محتاط ، متفکر و دور انديش تمايل دارد امکاناتي را براي افراد وابسته به خود به منظور ايجاد تامين و آرامش خاطر فراهم نمايد. امروزه منظقي ترين ،آسانترين و ارزانترين روش به منظور تامين اين امکانات ، استفاده از خدمات انواع مختلف بيمه هاي عمر مي باشد. بيمه هاي عمر علاوه بر اينکه از بناي اقتصادي در زندگي انسانها حراست مي کند ،نقش مهم و سازنده اي را نيز در پس انداز درآمد روزمره افراد خواهد داشت.
 

 
موضوع بيمه عمر تامين خطر فوت و يا تامين سرمايه در صورت حيات و ادامه هستي بيمه شده يا آميخته اي از اين دو است . بيمه عمر يکي از رشته هاي بسيار مهم بيمه هاي اشخاص مي باشدو از نظر حقوقي بيمه عمر قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده يا زنده ماندن او در زمان معيني ، سرمايه مورد تعهد به بازماندگان بپردازد. بيمه عمر نوعي عمليات بيمه هاي است که تعهد مربوط به آن تابع طول عمر انسان است. هدف انواع مختلف بيمه هاي عمر رويارويي با پيامد خطر فوت  يا آثار ناگوار اقتصادي و مالي است که تعادل زندگي فرد و خانواده را تهديد مي  کند.

 
مشتريان بر پايه نيازهاي فرد و خانواده ، در ابتدا ميزان سرمايه لازم براي پوشش خطر فوت را انتخاب مي نمايند و با توجه به تمايل و توان مالي خود مبالغ حق بيمه و نحوه پرداخت آن را برمي گزينند. حق بيمه هاي پرداختي پس از کسر حق بيمه لازم براي پوشش فوت و پوششهاي اضافي به اندوخته سرمايه گذاري شما افزوده مي شود . حق بيمه پرداختي با اختصاص سود تضميني در اندوخته هاي شما انباشته مي شود. اين اندوخته طي سالهاي بعد با افزوده شدن حق بيمه ها و سود آنها ،افزايش يافته و پس اندازي مطمئن براي رفع نيازهاي احتمالي و برنامه هاي آينده شما خواهد بود. در صورت حيات در پايان مدت بيمه نامه] موجودي اندوفته سرمايه گذاري و سود آن به اضفه مبالغ سود مشارکت در منافع پرداخت مي شود و در صورت فوت در خلال مدت بيمه نامه  سرمايه تعيين شده بعلاوه موجودي اندوخته سرمايه گذاري در هر فوت به بازماندگان يا افرادي که قبلاً تعيين شده است پرداخت خواهد شد. بيمه عمر و سرمايه گذاري با انعطاف ترين بيمه نامه براي رفع نيازهاي بيمه گذاران و پاسخوي مناسب به انتخابهاي متنوع آنان است . شما مي توانيد براساس علاقه مندي و توان مالي پرداخت حق بيمه را به صورت سالانه،شش ماهه و ماهانه انتخاب نمائيد.

 
بيمه عمر و سرمايه گذاري ويژگيهاي منحصر به فرد ديگري را دارا مي باشد که به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 
1-   انعطاف در تعيين سرمايه بيمه نامه

 
2-   انعطاف در پرداخت حق بيمه :

 
از مهمترين ويژگيهاي بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري قابل انعطاف بودن آن است که شرايط آن با توجه به توان مالي شما قابل پرداخت است. مي توانيد حق بيمه خود را در طول مدت بيمه افزايش و  يا کاهش دهيد.

 
3-   الگوي پرداخت حق بيمه :

 
در بيمه عمر و سرمايه گذاري شما مي توانيدباراس علاقمندي دو روش را جهت پرداخت حق بيمه انتخاب نمائيد.
الف. پرداخت حق بيمه به صورت ثابت:  در طول مدت بيمه مبلغ ثابتي را به عنوان حق بيمه در هر نوبت پرداخت مي نمائيد.
ب- حق بيمه افزايش با نزخ افزايشي معين: شما مي توانيد با توجه به توانايي مالي خود در هر سال مبالغ حق بيمه را تا 20 درصد افزايش دهيد.

 
4-   برداشت از اندوخته سرمايه گذاري:

 
بيمه عمر و سرمايه گذاري به شما اين امکان را مي دهد که از اندوخته سرمايه گذاري  بيمه نامه در طول مدت بيمه بهره مند شويد.

 
5-   مشارکت در منافع سرمايه گذاري:

 
علاوه بر سود اعطايي به حق بيمه هاي پرداخت شده و تشکيل اندوفته از آنها ، شما را در 85% منافع حاصل از سرمايه گذاريهاي سهميم مي نماييم. به اين ترتيب علاوه بر بهرمه همندي از اندوخته سرمايه گذاري 85% از درآمدهاي اضافي نيز به عنوان مشارکت در منافع پرداخت خواهد شد.

 
6-   پوششهاي اضافي:

 
در بيمه عمر و سرمايه گذاري مي توانيد در کنار بهره مندي از پوشش فوت و امکان سرمايه گذاري از پوششهاي اضافي ديگري مانند:1- تامين هزينه هاي بيماريهاي خاص 2- پوشش اضافي فوت در اثر حادثه برخوردار شويد.

 
7-   دريافت اطلاعت مالي شفاف:

 
در بيمه عمر و سرمايه گذاري ، اطلاعات شفاف و کاملي را در هر دوره از شرايط مالي بيمه نامه ، سرمايه بيمه ،ميزان اندوخته و ساير موارد دريافت خواهيد کرد.

 
8-   معافيت مالياتي:

 
سرمايه پرداختي در بيمه عمر وس رمايه گذاري به هر ميزان که باشد از ماليات معاف است و در صورت فوت بيمه شده نيز مشمول ماليات بر ارث نخواهد شد.

 
9-   وام:

 
در مدت بيمه نامه شما مي توانيد بخش اعظم سرمايه گذاري بيمه نامه خود را به صورت وام دريافت نمائيد.