•   
  •   
  •   
  •   

بيمه آتش سوزي

قرارداد بيمه آتش سوزي توافقي است بين بيمه گذار از يک سو و بيمه گر از سوي ديگر که به صورت بيمه نامه متجلي مي شود بدين قرار که بيمه گر در مقابل دريافت وجهي که حق بيمه ناميده مي شود متعهد مي گردد که زيان هاي مالي بيمه گذار را براي اموال بخصوصي که مشخص گرديده و اموال بيمه شده ناميده مي شود،در مدت معين بر اثر خطر آتش سوزي يا خطر هاي ديگر که بيمه شده اند جبران کند.

ادامه مطلب ...

بيمه هاي باربري

بيمه حمل ونقل کالا پوششي است که بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه متناسب با پوشش بيمه اي ازبيمه گذار،تعهد مي کند که چنانچه کالاي مورد بيمه در جريان حمل و جابجايي از مبدا به مقصد مندرج در بيمه نامه و به علت وقوع يکي از خطرات مندرج در بيمه نامه تلف و يا دچار خسارت گرديد، زيان وارد به کالا را جبران کرده و هزينه ها را هم بپردازد.

ادامه مطلب ...

بيمه مسئوليت و طرح هاي خاص

كاركنان در حين انجام كار در معرض خطر يا خطراتي قرار مي‌گيرند كه اجتناب ناپذير است. در ماده ص91 قانون كار آمده است كه "كليه كارفرمايان و مسئولان واحدهاي موضوع قانون كار، مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق‌الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند." بر اساس اين ماده، در صورت وقوع حادثه‌اي كه منجر به جراحت، نقص عضو و يا فوت كاركنان (اعم از استخدامي، قراردادي، روزمزد و...) شود، در بسياري از موارد كارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت پرداخت ديه خواهد بود. بيمه‌نامه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان به عنوان جانشين از طرف كارفرما جبران هزينه‌هاي پزشکي، غرامت فوت و نقص عضو و مطالبات سازمان تامين اجتماعي از كارفرما را بر عهده مي‌گيرد.

ادامه مطلب ...

بيمه مهندسي

بيمه هاي مهندسي بيمه هايي هستند که با هدف تحت پوشش قرار دادن ريسک ها و خطرات ناشي از پروژه هاي عمراني و صنعتي در دوره هاي احداث و بهره برداري تدوين شده است.

ادامه مطلب ...