•   
  •   
  •   
  •   

بيمه درمان مسافرتي خارج از کشور

 شرکت بيمه پارسيان به منظور رفاه حال هموطناني که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند  با شرکت معتبر بين المللي  امداد رسان قرارداد همکاري منعقد نموده است .
 
بيمه مسافرتي خارج از کشور

 
اين نوع از بيمه نامه هموطناني که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش قرار مي دهند و اعتبار آن در خارج از کشور مي باشد و خدمات موضوع بيمه نامه با توجه به کشور مقصد و شرايط عمومي توسط شرکت بين المللي امداد رسان مفري ارائه  مي گردد.

 
برخي از مزاياي بيمه نامه مسافرت به خارج از کشور ارائه شده توسط شرکت بيمه المللي مفري :

 
1-   پرداخت هزينه هاي پزشکي و بستري در بيمارستان در خارج از کشور
2-   پرداخت هزينه فوريت هاي دندانپزشکي
3-   بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه شده به کشور
4-   بازگرداندن جسد متوفي
5-   تحويل دارو
6-   حواله تضميني وجوه نقد
7-   ارسال پيام ها و اطلاعات مراجع درماني در مواقع اضطراري
8-   حواله وجه نقد
9-   معاضدت حقوقي
10-  جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر
11-  پوشش تاخير در حرکت و...