امروز:

11 بهمن 1401

بیمه ایران خودرو
پرچم ایران

معرفی مديران شرکت بيمه ايران خودرو

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

امین نظری

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
بیمه ایران خودرو

سید احسان رضوی

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام امورمالی و طرح و توسعه بازار
بیمه ایران خودرو

منوچهر قدیانی

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیران ستادی شرکت

بیمه ایران خودرو

حسن شهرکی پور

قائم مقام حوزه منابع انسانی
بیمه ایران خودرو

فاضل گلستانی

مدیر مالی
بیمه ایران خودرو

فرزاد احمدی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
بیمه ایران خودرو

سید مسعود میرجعفری

مدیر امور شعب
بیمه ایران خودرو

محمد رحیمی

مدیر فنی