امروز:

20 خرداد 1402

بیمه ایران خودرو
پرچم ایران

معرفی مديران شرکت بيمه ايران خودرو

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

امین نظری

عضو هیئت مدیره و سرپرست مدیر عامل
لوگوی شرکت

سید احسان رضوی

قائم مقام ارشد مدیر عامل
لوگوی شرکت

منوچهر قدیانی

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیران ستادی شرکت

لوگوی شرکت

حسن شهرکی پور

قائم مقام مدیرعامل در حوزه منابع انسانی
لوگوی شرکت

رضا احدی

سرپرست مدیریت مالی
لوگوی شرکت

فرزاد احمدی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
لوگوی شرکت

سید مسعود میرجعفری

مدیر امور شعب
لوگوی شرکت

محمد رحیمی

مدیر فنی
.
لوگوی شرکت

وحید مهدوی

مدیر نظارت و بازرسی
.