امروز:

29 خرداد 1403

بیمه ایران خودرو
پرچم ایران

بیمه حوادث

بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد. موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی)‌ شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است.

انواع بیمه حوادث:


در این بیمه فرد می‌تواند خود را در برابر حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث است، بیمه کند.

بیمه حوادث گروهی:

این بیمه برای بیش از تعداد مشخصی صادر می‌شود. این تعداد ممکن است در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت باشد. انواع بیمه حوادث گروهی به تفکیک نوع که یک بیمه حوادث می‌تواند داشته باشد، به شرح زیر است:

بیمه حوادث شغلی:

مطابق این بیمه مشاغل می‌توانند کارمندان و کارکنان خود را در برابر حوادث و ریسک‌های شغلی بیمه کنند. توجه داشته باشید که اغلب بیمه‌ها ریسک‌های شغلی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. این بیمه به‌طور خاص برای ریسک‌های شغلی است.

بیمه حوادث دانشجویی:

مطابق این بیمه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند دانشجویان خود را در برابر حوادثی که تحت پوشش بیمه است، بیمه کنند.

بیمه حوادث دانش‌آموزی:

مطابق این بیمه مدارس دولتی و غیردولتی می‌توانند دانش آموزان خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند

بیمه حوادث مهد کودک:

در این طرح کودکان زیر 7 سال و مربیانشان می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

بیمه حوادث ورزشی:

ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با این بیمه می‌توانند خود را در برابر حوادث احتمالی که تحت پوشش بیمه حوادث است، بیمه کنند.